BORY-VÁR ALAPÍTVÁNY

Az alapítványt azalapítók 1996 őszén hozták létre.
Célkitűzése a Bory-várban található művészeti hagyaték egybenntartása és bemutatása, Bory Jenő életművének felkutatása, tudományos feldolgozása és ismertetése, valamint a a Bory-várnak, mint összművészeti alkotásnak folyamatos felújítása, karbantartása és mindenki számára megtekinthetővé tétele.

Az alapítvány nyitott, bármely természetes és jogi személy, szervezet vagy közösség csatlakozhat hozzá, ha céljaival egyetért és működését támogatni tudja.


Adománygyűjtés

Az Alapítvány támogatására szánt pénzadományokat vagy a Bory-várban elhelyezett adománygyűjtő ládában, vagy az OTP Bank számlaszámra lehet befizetni:

OTPBank 11716015-21453984-00000000

Támogatásukat hálásan köszönjük! Tettükkel Önök is részesei Bory Jenő és felesége végakaratának megvalósulásában.