Fent, az árkádok – a várfalak – fölött a művész széles, történelmi alakok szobraival kísért sétahelyet alakított ki. A párosával álló szobrok, akár a vár falai, ugyancsak kvarcbetonból készültek. Ennek az oly annyira jellemző anyagi egységnek az igazi szépsége itt élhető át a maga teljességében, ahogyan a korlát pillérein emelkedő szoboralakok egyszeriben az építészeti keret részeként, mintegy a vár pártázataként kezdenek viselkedni.

A történelmi személyiségek galériájában a posztamensekre helyezett föliratok segítenek tájékozódni. A Csúcsos toronytól indulva, a bal oldali szárnyon Álmos vezértől III. Endréig az Árpád-házi királyok sora között vezet utunk. A középső szárnyban a történetíró Anonymus és az Anjou uralkodók tekintenek ránk. A másik oldalon a vegyesházi királyok – Mátyás, II. Lajos, Ferdinánd, Zápolya János – mellett olyan történelmi és irodalmi hősök szerepelnek, mint Zrínyi, Szondi két apródja, Tinódi Lantos Sebestyén, Fráter György és Izabella királyné.